Αυτόματες Μηχανολογικές Εφαρμογές

Η εταιρεία M.D.C Marine & Deck Constructions Co. Ltd δραστηριοποιείται από το 2013 στο χώρο της Μελέτης – Σχεδίασης ηλεκτροϋδραυλικών συστημάτων υψηλής πίεσης καθώς και μηχανολογικών μηχανισμών με εφαρμογές σε Πλοία καθώς και στην Βιομηχανία.

Παράλληλα εξειδικεύεται στην επιθεώρηση , παραλαβή και παράδοση Πλοίων κατ’εντολή του Πλοιοκτήτη.

Αναλαμβάνει την επίβλεψη των ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών επί των πλοίων στα Ναυπηγεία που Κατασκευάζονται ανά τον Κόσμο.

Αυτόματες Μηχανολογικές Εφαρμογές

Η εταιρεία M.D.C Marine & Deck Constructions Co. Ltd δραστηριοποιείται από το 2013 στο χώρο της Μελέτης – Σχεδίασης ηλεκτροϋδραυλικών συστημάτων υψηλής πίεσης καθώς και μηχανολογικών μηχανισμών με εφαρμογές σε Πλοία καθώς και στην Βιομηχανία.

Παράλληλα εξειδικεύεται στην επιθεώρηση , παραλαβή και παράδοση Πλοίων κατ’εντολή του Πλοιοκτήτη.

Αναλαμβάνει την επίβλεψη των ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών επί των πλοίων στα Ναυπηγεία που Κατασκευάζονται ανά τον Κόσμο.

Εφαρμογές Επί Πλοίων

Η Εταιρεία μας συνεργάζεται με όλους τους Νηογνώμονες, καθώς έχει την δυνατότητα να αποστέλλει εξειδικευμένο προσωπικό δια την επισκευή συστημάτων-εξαρτημάτων μηχανισμών Πλοίων όπως:

 • Bow Thrusters

 • Capstan

 • Flashing for the Pipes

 • Hydraulic Cylinder

 • Hydraulic Power Units

 • Hydraulic Steel Constructions

 • Ramps

 • Side Embarkation

 • Ship Cranes

 • Sterndoors

 • Wincles

 • Windlasses

Εφαρμογές Επί Πλοίων

Η Εταιρεία μας συνεργάζεται με όλους τους Νηογνώμονες, καθώς έχει την δυνατότητα να αποστέλλει εξειδικευμένο προσωπικό δια την επισκευή συστημάτων-εξαρτημάτων μηχανισμών Πλοίων όπως:

 • Bow Thrusters

 • Capstan

 • Flashing for the Pipes

 • Hydraulic Cylinder

 • Hydraulic Power Units

 • Hydraulic Steel Constructions

 • Ramps

 • Side Embarkation

 • Ship Cranes

 • Sterndoors

 • Wincles

 • Windlasses

Συνεργάτες

Η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τους παρακάτω οίκους του εξωτερικού:

 • Atos
 • Bosch Rexroth Group
 • Cassappa
 • Char-lynn
 • Dana Brevini Fluid Power Spa
 • Dana Brevini Power Transmission Spa
 • Danfoss
 • Denison
 • Eaton
 • Going spa
 • Hydac
 • Hydraulic Ring
 • Hydrostatic Transmissions
 • Kawasaki
 • Parker Hannifin
 • Sai
 • Salami
 • Sauer Danfoss
 • Voith
 • Wintrade spa

Συνεργάτες

Η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τους παρακάτω οίκους του εξωτερικού:

 • Atos
 • Bosch Rexroth Group
 • Cassappa
 • Char-lynn
 • Dana Brevini Fluid Power Spa
 • Dana Brevini Power Transmission Spa
 • Danfoss
 • Denison
 • Eaton
 • Going spa
 • Hydac
 • Hydraulic Ring
 • Hydrostatic Transmissions
 • Kawasaki
 • Parker Hannifin
 • Sai
 • Salami
 • Sauer Danfoss
 • Voith
 • Wintrade spa

Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α 187, 4ος όροφος, 3020 Λεμεσός, P.O. Box 56702, 3309, Κύπρος
 • info [@] mdcmarine.com, marinedeckco [@] gmail.com
 • +357 25 381025

  captcha